Kryptos TLS Server

Kryptos TLS Server chroni wszelkie dane przesyłane za pośrednictwem gniazd (sockets) za pomocą protokołu szyfrowania TLS (Transport Layer Security). Urządzenie obsługuje do tysiąca równoległych połączeń z jednoczesnym zarządzaniem wieloma połączeniami przychodzącymi i wychodzącymi. Urządzenie można zintegrować z każdym istniejącym systemem, by zapewnić ochronę danych w wymaganym zakresie.

Bezpieczne uwierzytelnianie wzajemne i wymiana certyfikatów z Kryptos TLS Server

Kryptos TLS Server weryfikuje, czy przychodzące komunikaty pochodzą z autentycznego i wiarygodnego źródła. Dzięki zastosowaniu uwierzytelniania wzajemnego tylko urządzenia posiadające odpowiednie zezwolenia mogą przesyłać dane do urządzenia Kryptos TLS Server. Generowane przez Kryptos TLS Server żądanie podpisania certyfikatu jest przesyłane do urzędu certyfikacji danego przedsiębiorstwa. Urządzenie współpracuje bezproblemowo zarówno z serwerami MCCAS firmy Futurex, jak i systemami innych firm. Urządzenie klienckie jest konfigurowane w identyczny sposób, dzięki czemu komunikacja pomiędzy urządzeniem klienckim a urządzeniem Kryptos TLS Server jest zabezpieczona.

  • Ochrona danych przesyłanych za pośrednictwem sieci IP
  • Możliwość bezpośredniej integracji z istniejącymi systemami w celu zapewnienia szyfrowania typu end-to-end (E2EE)
  • Ograniczenie zakresu audytów zgodności z przepisami
  • Zgodność ze standardem bezpieczeństwa FIPS 140-2 (poziom 3)
  • Łatwa integracja niezależna od rodzaju infrastruktury klienckiej