Aktualności :: Futurex

BULVERDE, Texas – 23 sierpnia 2016 – Firma Futurex ogłosiła wprowadzenie AuthentiCrypt, nowego rozwiązania z dziedziny bezpieczeństwa tożsamości przeznaczonego do zarządzania inteligentnymi tokenami. AuthentiCrypt jest częścią Wzmocnionej Platformy Bezpieczeństwa dla Przedsiębiorstw (Hardened Enterprise Security Platform) i obejmuje cechy oraz funkcje niezbędne do zarządzania pełnym cyklem życia tożsamości, od jej wprowadzenia do systemu po jej wycofanie.

AuthentiCrypt zostało zaprojektowane w taki sposób, by umożliwić łatwą integrację z istniejącymi aplikacjami klienta oraz ewentualną rozbudowę systemu wraz z rozwojem technologii.