Excrypt SSP9000 Enterprise

Excrypt SSP9000 Enterprise jako sprzętowy moduł bezpieczeństwa zapewnia optymalny poziom szyfrowania i ochrony danych wrażliwych przedsiębiorstwa. Dzięki wysokiej skalowalności i łatwej integracji z istniejącą infrastrukturą Excrypt SSP9000 Enterprise pozwala zaoszczędzić miejsce w centrum danych, a przy tym zwiększyć wydajność i prędkość przetwarzania transakcji. Excrypt SSP9000 Enterprise umożliwia utworzenie sieci PKI i zdalne ładowanie kluczy głównych w centrum danych typu „lights-out”.

Excrypt SSP9000 Enterprise – zdalne i scentralizowane zarządzanie

Excrypt SSP9000 Enterprise w sposób ciągły i automatyczny zarządza procesem konfiguracji i monitoringu całej sieci HSM. Możliwe jest scentralizowane zarządzanie z pojedynczej platformy wraz z automatycznym przesyłaniem alertów za pośrednictwem protokołów SMTP i SNMP oraz wiadomości SMS. Excrypt SSP9000 Enterprise może również w pełni obsługiwać logowanie i przygotowanie do audytów systemu.

Zarządzanie środowiskiem obejmującym wiele hostów

W typowym środowisku obejmującym wiele hostów hostowane aplikacje muszą łączyć się bezpośrednio i indywidualnie z każdym modułem HSM w obrębie systemu, co może spowalniać system i grozić utratą danych w związku z bardzo ograniczoną redundancją. Tymczasem Excrypt SSP9000 Enterprise może zarządzać całą siecią modułów HSM w prosty, wydajny i bezpieczny sposób.

Dzięki Excrypt SSP9000 Enterprise można dokonać logicznego rozdzielenia zasobów HSM za pomocą wielu kluczy głównych odnoszących się do różnych funkcji i unikalnych grup HSM z możliwością ich modyfikacji i zmiany na bieżąco bez przestojów systemu. Teraz wszystkimi środowiskami przetwarzania danych w systemie przedsiębiorstwa, dotąd funkcjonującymi oddzielnie, można zarządzać w ramach jednej platformy fizycznej. Excrypt SSP9000 Enterprise, oferujący takie funkcje, jak równoważenie obciążenia, ciągły monitoring, redundancja i liczne klucze główne, pozwala znacznie ograniczyć liczbę modułów HSM, które należałoby zakupić, przechowywać i oddzielnie każdym z nich zarządzać.

Zestaw zaawansowanych funkcji

Excrypt SSP9000 Enterprise, ze swoim szerokim wachlarzem funkcji, łączy w sobie moc obliczeniową czterech urządzeń Excrypt SSP9000, co pozwala przetwarzać 8000 transakcji płatniczych na sekundę (jeden z najlepszych wyników w branży) w ramach jednego niewielkiego urządzenia.

Excrypt SSP9000 Enterprise, sprawdzający się świetnie zarówno w środowiskach finansowych, jak i ogólnego zastosowania, pozwala realizować różnorodne zadania w zakresie szyfrowania i przetwarzania danych w firmie, takie jak:

  • Tokenizacja
  • Przygotowanie danych EMV i przetwarzanie transakcji
  • Standard PKCS#11 do integracji aplikacji bazowej
  • Szyfrowanie typu point-to-point
  • Algorytm RSA do ładowania kluczy asymetrycznych do bankomatów

Zintegrowany czytnik kart mikroprocesorowych jest zgodny z najlepszymi praktykami zarządzania kluczami w zakresie ładowania i dystrybucji składników kluczy. Dzięki rozdzieleniu składników kluczy za pomocą podwójnej kontroli, Excrypt SSP9000 Enterprise wzmacnia ogólne bezpieczeństwo przedsiębiorstwa.