Guardian9000

Guardian9000 – ostrzeganie, monitoring i inteligentna dystrybucja obciążenia (“load balancing”)

Guardian9000 to bezpieczna, oparta na chmurze, platforma zarządzania kluczową infrastrukturą kryptograficzną przedsiębiorstwa. Za pomocą urządzenia Guardian9000 można centralnie, w łatwy sposób konfigurować różne rozwiązania Futurex, a także monitorować je i nimi zarządzać. Guardian9000 prowadzi automatyczny monitoring diagnostyczny najważniejszych parametrów systemu, przepustowości danych oraz komunikatów o błędach dotyczących urządzeń klienckich podłączonych do systemu. Dostępne są alerty i powiadomienia w czasie rzeczywistym za pośrednictwem protokołów SMTP i SNMP oraz wiadomości SMS, dzięki czemu administratorzy systemów i narzędzia do monitorowania sieci centralnej mogą na bieżąco monitorować kondycję i status infrastruktury oraz otrzymywać proaktywne alerty w sytuacjach krytycznych.

W przypadku środowisk płatności elektronicznych, w których przetwarzane są transakcje obciążeniowe, jedną z wyjątkowych funkcji urządzenia Guardian9000 jest możliwość monitorowania pod kątem ataków polegających na odgadywaniu kodu PIN metodą siłową (do skutku) oraz powiadamiania administratorów, jeśli do takiego ataku dojdzie. Urządzenie Guardian, oprócz funkcji monitorowania i ostrzegania, oferuje również pełną redundancję systemu, która pozwala zidentyfikować niedostępne urządzenia, a następnie automatycznie przenieść obciążenia transakcyjne na dostępny sprzęt zapasowy — i w ten sposób uniknąć przestojów. Funkcje te gwarantują płynne i wydajne funkcjonowanie systemu przedsiębiorstwa.

Redundancja aktywna w Guardian9000

Dzięki urządzeniu Guardian9000, organizacja może stworzyć skalowalne, redundantne środowisko do zarządzania licznymi urządzeniami klienckimi firmy Futurex w ramach kilku zwartych grup, które działają szybciej i wydajniej niż urządzenie autonomiczne. Zaletą takiego grupowania jest również możliwość przyjęcia tolerancji błędów dla poszczególnych urządzeń Futurex. Na przykład, jeśli jedna z jednostek ulegnie awarii lub będzie wymagała odłączenia od sieci, pozostałe jednostki automatycznie przejmą obciążenie transakcyjne, co pozwoli uniknąć niedostępności i przestoju systemu.

Utrzymywanie infrastruktury szyfrowania danych z wieloma aktywnymi urządzeniami Guardian9000 do monitorowania i równoważenia obciążenia zapewnia większą wydajność oraz ochronę przed poważnymi awariami centrów danych. Jednostki te automatycznie synchronizują się ze sobą, zapewniając bezpośrednie równoważenie obciążenia zależnym od nich urządzeniom Futurex oraz redundantny tryb pracy awaryjnej urządzeniom należącym do innych jednostek Guardian9000.

Płynność działania i zgodność z przepisami

Organizacje wykorzystujące liczne urządzenia kryptograficzne rozsiane po różnych centrach danych zwykle potrzebują wielu dni na przygotowanie aktualizacji oprogramowania sprzętowego i audytów plików dziennika. Teraz te działania można zrealizować za pomocą jednego centralnie umiejscowionego urządzenia Guardian9000.

Dzięki urządzeniu Guardian9000, wiele wymogów w zakresie zgodności z przepisami można spełnić z poziomu centralnej lokalizacji:

  • Funkcja aktualizacji typu „push” pozwala przesłać oprogramowanie sprzętowe na zarządzane urządzenia oraz je na nich zainstalować.
  • Uwierzytelnione pliki dziennika systemowego dla wszystkich podłączonych urządzeń są przechowywane w centralnym repozytorium.
  • Istnieje możliwość dodania i pełnej konfiguracji nowych urządzeń klienckich, w tym załadowania pliku klucza głównego bez konieczności odwiedzania odległego centrum danych.