MCCAS (Manufacturer-Class Certificate Authority Server)

Manufacturer-Class Certificate Authority Server (MCCAS) oferuje szeroką gamę zastosowań i funkcji, takich jak zarządzanie kluczami POS, generowanie certyfikatów PKI i wprowadzanie par kluczy asymetrycznych na potrzeby szyfrowania. Urządzenie jest kompatybilne z wszystkimi głównymi rodzajami kluczy i protokołów. Co więcej, urządzenie MCCAS wpisuje się w dynamiczny rozwój branży cyberbezpieczeństwa, zapewniając organizacjom długoterminową przewagę płynącą z możliwości generowania par kluczy asymetrycznych, wprowadzania kluczy prywatnych do urządzeń w ramach infrastruktury PKI oraz przechowywania dużej liczby kluczy i zarządzania nimi.

MCCAS w sposób intuicyjny kieruje wszystkimi działaniami związanymi z PKI, zapewniając użytkownikom możliwość generowania zaszyfrowanych komunikatów poprzez zarządzanie drzewami certyfikatów, listami unieważnionych certyfikatów (Certificate Revocation Lists, CRLs), kluczami prywatnymi, żądaniami podpisania certyfikatu itp.

Bezpieczeństwo z MCCAS

MCCAS nie tylko zapewnia bezpieczeństwo logiczne w postaci podwójnego logowania, rozdzielonych ról użytkowników i modyfikowalnych pozwoleń, ale również oferuje wysokiej klasy bezpieczeństwo fizyczne, aby ograniczyć dostęp do danych wyłącznie do grona upoważnionych osób. MCCAS, jako bezpieczne urządzenie kryptograficzne (Secure Cryptographic Device, SCD), zgodne ze standardem bezpieczeństwa FIPS 140-2 (poziom 3), wielopoziomowo chroni dane przed zagrożeniami fizycznymi. Stalowa obudowa i zintegrowane z szafką zamki są niezwykle trudne do sforsowania. Jeśli dojdzie do naruszenia integralności urządzenia, MCCAS może w sposób automatyczny usunąć informacje zastrzeżone przy pierwszej próbie uzyskania do nich nieupoważnionego dostępu.