VirtuCrypt (Hardened Enterprise Security Cloud)

Rozwiązanie VirtuCrypt Hardened Enterprise Security Cloud to usługa, która zapewnia wszystkie kluczowe elementy światowej klasy usługi hostingowej ukierunkowanej na wysoką dostępność i maksymalną przewidywalność, a przy tym pozwala znacząco obniżyć płatne z góry nakłady inwestycyjne.

Niezależnie od branży VirtuCrypt to najlepszy w klasie wybór dla każdej wielkości organizacji poszukującej bezpiecznych, wszechstronnych i skalowalnych hostowanych rozwiązań bezpieczeństwa danych, które sprostają obecnym i przyszłym standardom w zakresie bezpieczeństwa i zgodności z przepisami. VirtuCrypt to gwarancja wyjątkowej obsługi klienta i zaangażowania w spełnianie różnorodnych potrzeb biznesowych partnerów i klientów globalnych.

Rozwiązanie VirtuCrypt – wszechstronny design

Każda organizacja ma inne potrzeby, dlatego rozwiązanie ViruCrypt zostało zaprojektowane tak, by sprostać każdej z nich — dzięki modułowej architekturze, która umożliwia wybór usług pozwalających najefektywniej osiągnąć cele organizacyjne specyficzne dla danego przedsiębiorstwa.

Rozwiązanie VirtuCrypt – Niestandardowe projekty

Rozwiązanie VirtuCrypt wyróżnia się możliwością tworzenia i wdrażania niestandardowych projektów i wspólnych inicjatyw rozwojowych w sposób niezawodny i zgodny z normami, a przy tym oszczędnie i zawsze na czas. Zespół elitarnych, wszechstronnych inżynierów z Głównego Kampusu Technologicznego zapewnia dedykowane, zawsze dostępne wsparcie dla projektów rozwojowych realizowanych we współpracy z klientami.

Rozwiązanie VirtuCrypt – Zdalne ładowanie kluczy

Usługa zdalnego ładowania kluczy w VirtuCrypt to oparta na chmurze platforma umożliwiająca zdalne ładowanie zgodnych kluczy kryptograficznych do terminali sklepowych, PIN-padów szyfrujących do bankomatów, urządzeń z obszaru Internetu rzeczy itp. Usługa ta pozwala zautomatyzować manualny proces wymiany kluczy z jednej centralnej lokalizacji dzięki zastosowaniu chmury, co eliminuje potrzebę utrzymywania bezpiecznych obiektów do wprowadzania kluczy. Usługa zdalnego ładowania kluczy wykorzystuje urządzenia kryptograficzne klasy Enterprise firmy Futurex wyposażone we wbudowane zabezpieczenia logiczne i fizyczne, co pozwala znacząco ograniczyć ryzyko oszustw i przestojów.

Nagrody

CANNES – 29 listopada 2016 r. – Rozwiązanie VirtuCrypt zdobyło nagrodę SESAMES na targach TRUSTECH (Cartes) i prawo do używania oznaczenia „Best Retail Solution” (Najlepsze rozwiązanie w handlu detalicznym) dla usługi zdalnego ładowania kluczy. To prestiżowe wyróżnienie zostało przyznane przez jury złożone z 18 ekspertów z różnych krajów w uznaniu poziomu innowacyjności, przydatności rynkowej i ogólnej prezentacji produktu.

VIP Dashboard